De Gemeente

100_0422_160[1]De Heere Jezus is gestorven om jou en mij te redden. Maar nog veel meer dan dat: Hij heeft miljoenen mensen vrijgekocht. Immers: velen hebben zich omgekeerd naar God en Jezus Christus in het geloof aangenomen als hun Redder. Al die gelovigen samen vanaf Handelingen 2 tot aan Zijn komst worden de Gemeente, Vergadering of Kerk genoemd.2008-425_160[1]

Die Gemeente is heel kostbaar voor de Heere Jezus. Dat zegt Mattheüs 13 ons: een heel kostbare parel. Voor haar gaf Hij Zijn leven over. Hij geniet nu al van het vooruitzicht die Gemeente (ook jou) bij Zich in de heerlijkheid te hebben. Maar Hij geniet er ook nú al van als die Gemeente – te beginnen bij jou en mij als individuele gelovigen – naar Hem luistert – als we Zijn Woord onderzoeken en doen wat daarin staat. In het Nieuwe Testament vinden we veel lessen over de Gemeente, over de vraag hoe je er lid van wordt, hoe de Gemeente moet samenkomen, wie er de leiding heeft, welke geloofsbelijdenis de beste is, en ga zo maar door. 2009-359_160[1]Jammer genoeg stellen we vast dat veel Christenen daar nauwelijks belangstelling bij hebben. Velen lijken wel meer met zichzelf bezig te zijn dan met die parel die zo kostbaar is voor de Heere Jezus.

En jij? Hopelijk heb je de moed om Zijn Woord te openen (misschien ook door deze artikelen) én de moed om te doen wat Hij daarin vraagt van Zijn Gemeente.

2009-723_160[1]Over de geschiedenis van de Kerk is er een heel goed, informatief boek verkrijgbaar (3 delen): ‘De algemene geschiedenis van de Christelijke Kerk’, door Andrew Miller. Te bestellen bij bestel@uhwdw.nl.

Artikelen

Artikelen