Bijbelstudies

jozef_160[1]Het is verstandig om eerst de evangeliën te lezen, als je pas tot geloof bent gekomen.

Als je dat hebt gedaan, en je wilt verder, lees dan de Handelingen. Dat is een Bijbelboek dat vertelt over hoe de discipelen van de Heere Jezus het goede nieuws hebben verspreid in veel regio´s rond de Middellandse Zee.
Daarna kun je verder gaan met de Boeken Genesis, Romeinen, 1 Korinthe en bijvoorbeeld Filippi, gevolgd door Exodus. Dat kan je helpen om te groeien in het geloof en begrijpen van de Bijbel, zodat je daarna ook andere Bijbelboeken beter gaat snappen.

Bij het lezen van de Bijbel geldt altijd: je hoeft niet alles te begrijpen – dat doet namelijk niemand van ons -, maar je wordt alleen gezegend en je groeit alleen als je dat wát je begrijpt ook gehoorzaam in de praktijk brengt!mozes_160[1]

Lees elke morgen en elke avond de Bijbel – een beter begin en eind van de dag kun je niet bedenken! Naast een geopende Bijbel (want dát is Gods Boek voor jou) kun je ook Bijbelstudieboeken gebruiken: commentaren en uitleggingen van hele Bijbelboeken of hoofdstukken, levensbeschrijvingen van Bijbelse personen, de behandeling van een Bijbels thema.

We geven in deze rubriek in de loop van de tijd kortere of langere artikelen weer die bedoeld zijn als hulp bij jouw dagelijkse Bijbelstudies.

Artikelen

Artikelen