Goed nieuws!

Goed nieuws! Wat is het evangelie? 2006-348_160[1]

God is de eeuwige, de onveranderlijke God. De enige God Die leven in Zichzelf heeft. Hij is de ´Ik ben Die Ik ben´- Hij is en blijft onveranderlijk Dezelfde, helemaal los van de vraag wat er hier op aarde of in het heelal gebeurt. God staat boven de natuurwetten, want Hij heeft ze zelf bepaald. God is niet te zien met onze ogen.

2009-784_160[1]De Bijbel zegt ons dat. En nog veel meer: de mens is door deze grote, levende God geschapen, en God wist dat dit scheppingswerk heel erg goed was! Maar de eerste mens is al gauw in zonde gevallen toen hij zich afkeerde van God en zijn eigen zin deed. Die eerste mens (hij heette Adam) luisterde naar de duivel, een onzichtbare knecht (een engel) die door God was gemaakt, maar die in opstand was gekomen. Daarmee is de zonde, het kwaad, in de wereld gekomen. Alle mensen worden sindsdien in zonde geboren. Zo is het beginsel van het kwaad in ons gekomen, en zijn we ook nog eens telkens weer bereid om zonden te doen.

gospel-campaign-in-city-of-mfou-near-yaounde-2_160[1]We kunnen onszelf niet bevrijden van dit principe van de zonde, en ook niet van alle verkeerde daden, woorden en gedachten, die ons ver van God verwijderd hebben. God wist dat we onszelf en elkaar niet van de eeuwige straf kunnen verlossen door goede werken, religie of hoogstaande moraal. Daarom zond Hij Zijn unieke, geliefde Zoon naar deze aarde: Jezus Christus.

Jezus Christus is God, te prijzen tot in eeuwigheid, maar Hij kwam als de volmaakte Mens hier op aarde, leefde volkomen tot Gods eer en gaf Zichzelf over in de dood om ons met God te verzoenen.

Als we Hem aannemen als onze Redder, zijn we geen vijanden van God meer. Dan hoeven we ook niet meer bang te zijn voor de hel – dat is volgens de Bijbel de plaats waar de duivel en zijn engelen eeuwig worden gestraft, maar waar ook alle mensen komen die Gods liefde hebben geweigerd.
Als je je zonden eerlijk en oprecht voor God belijdt (erkent) en de Heere Jezus als Redder aanneemt, krijg je eeuwig leven. Zo worden we een kind van God, en Gods Geest komt in ons wonen om ons te helpen tot Zijn eer te leven.
Deze boodschap (en nog meer) wordt in de Bijbel het goede nieuws genoemd. In het Grieks: euangélion, dat wil zeggen goed nieuws! Daar komt het woord ‘evangelie’ vandaan.

We hopen dat de volgende artikelen, verhaaltjes en getuigenissen je helpen om meer te begrijpen van het goede nieuws, het evangelie dat nu in alle landen van de wereld wordt verkondigd en verspreid, en dat ook voor jou bedoeld is!

Artikelen

Artikelen