Bijbellezingen

Graag maken we op deze site MP3-bestanden beschikbaar van Bijbellezingen van vroeger en nu. We maken een selectie, want er is erg veel goeds te beluisteren. Je mag ze gratis downloaden.

Voor lezingen in andere talen: zie www.audioteaching.org of bibleteaching.co.uk.

De Bijbel (hardop voorgelezen) in MP3 vind je op de site van www.jezusverlosser.nl. Daar staan ook commentaren bij vele Bijbelgedeelten op, voorgelezen uit ‘Gods Woord voor elke dag’, de 5-delige serie van J. Koechlin.