Bijbelcursussen

Kudde schapen

Op deze pagina komen in de loop van de tijd steeds meer Bijbelcursussen te staan. Je kunt ze gratis downloaden.

Ze kunnen je helpen als een richtlijn en handleiding bij de persoonlijke Bijbelstudies.

Wil je de Bijbelcursus volgen op de misschien bekende manier (inzenden, de les wordt gecorrigeerd & aan je geretourneerd, waarna je de 2e les maakt, enz.)? Print dan de 1e les uit, vul de antwoorden in en stuur hem naar:

Uit het Woord der Waarheid
t.a.v. coördinator Bijbelcursussen
Postbus 260
7120 AG Aalten (Nederland)

Artikelen