God en Jezus Christus

Wie is God? Wie is Jezus Christus? Is Hij God? Is Hij de Zoon van God? Is Hij de volmaakte Mens, of een goed voorbeeld? Wat zegt de Bijbel hierover?

Dat zijn principiële vragen waarop je een antwoord moet hebben, zeker als je kijkt naar de vele sekten en religies die andere antwoorden geven dan de Bijbel. Het is van groot belang dat je je God en Vader en de Heere Jezus beter leert kennen. Deze rubriek wil je daarbij helpen.

Artikelen

Artikelen