Christus’ volmaakte Mensheid

‘Christus Jezus … heeft Zichzelf ontledigd en heeft de gestalte van een slaaf aangenomen en is de mensen gelijk geworden. En uiterlijk een mens bevonden, heeft Hij Zichzelf vernederd en is gehoorzaam geworden tot de dood’ (Fil. 2:5,7-8).

Laten we eerbiedig nadenken over de nederigheid van de Zoon van God in zelfvernedering en volmaakte gehoorzaamheid aan God toen Hij hier was als Mens onder de mensen. Toen Hij naar de aarde kwam, ontledigde Hij Zichzelf van alles wat rechtens van Hem was. Het is onmogelijk om een van de Evangeliën te lezen zonder elk moment de aangename geur van liefdevolle gehoorzaamheid en zelfverloochening te bespeuren. De verdorvenheid van de mensen om Hem heen gaf alleen maar meer kracht en zegen aan de nederigheid die nooit wankelde. Het was de ‘Ik ben’ Die hier in de volmaaktheid van menselijke gehoorzaamheid op aarde was. Alles wat zuiver en mooi was in de menselijke natuur, werd in Jezus gevonden. Alles in Zijn karakter was in volmaakte onderwerping aan God in heel Zijn Mens-zijn; alles had zijn plaats en deed precies waartoe het diende. Als zachtmoedigheid Hem betaamde, was Hij zachtmoedig, wanneer verontwaardiging op zijn plaats was, wie zou Zijn vernietigende berisping kunnen weerstaan! Hij was genadig, barmhartig en geduldig voor de voornaamste van de zondaars (1 Tim. 1:13-16), maar onbewogen door de harteloze hoogmoed van de koude farizeeër (Luk. 7:36-50). Aan het kruis was Hij teder tegenover Zijn moeder: in oprechte zorg vertrouwde Hij haar toe aan iemand die aan Zijn borst geleund had, maar Hij erkende haar woord of aanspraak niet wanneer Zijn dienst Hem in beslag nam voor God (Matth. 12:46-50).

Zijn rust en Zijn morele kracht brachten Zijn tegenstanders van hun stuk en deed hen soms verbijsterd staan! Wat een zachtmoedigheid raakte het hart van allen die niet verhard waren door moedwillige tegenstand! Wat een scherpte van geest om te kunnen onderscheiden tussen het kwade en het goede! Kort samengevat, was de Mensheid van Christus volmaakt – volkomen onderworpen aan God, alles in onmiddellijke reactie op Zijn wil. Prijs Zijn Naam!

J.N. Darby