De Bijbel

2009-765_160[1]De Bijbel is een prachtig Boek! Het is nog steeds het meest gedrukte en meest verspreide Boek op aarde. De kern ervan is inmiddels in bijna 2.500 talen beschikbaar, en elk jaar komen er meer bij door het werk van Bijbelvertalers in alle bewoonde continenten van de aardbol.

Als je meer over het ontstaan ervan wilt we2009-771_160[1]ten, of een uitgebreide collectie Bijbels in honderden talen wilt zien, ga dan eens kijken in het uitmuntende Bijbelmuseum in Wuppertal (Duitsland), niet eens ver over de grens: www.bibelmuseum.de.

De Bijbel is verdeeld in twee delen met in totaal 66 Boeken – sommige kort, sommige lang. Sommige zijn gemakkelijk te begrijpen, andere veel moeilijker. Net zoals je op school niet meteen alles begrijpt, en in groep 2 geen leerstof uit havo 4 gaat doornemen!

jph-060_160[1]Het eerste deel is het Oude Testament, dat ons vooral vertelt over de schepping, de roeping van Abraham en over de geschiedenis van Israël. Israël wilde graag zelf zijn best doen en plaatste zich onder de wet. Maar Israël kon de wet niet houden. Telkens opnieuw riep God Zijn volk op om tot Hem terug te keren, maar zonder resultaat.
Die wet was op zichzelf volmaakt (denk maar aan de bekende tien geboden), want God Zelf gaf hem. Maar die wet was bedoeld om aan te tonen dat de mens uit zichzelf nooit aan Gods eisen kan voldoen. Waarom? Omdat we van God zijn afgeweken en geen kracht hebben om God te verheerlijken. Die kracht kunnen we alleen krijgen uit God – en niet door eigen inspanningen. Ook door het houden van de tien geboden kan niemand maar één enkele zonde van zichzelf annuleren. En één enkel zonde scheidt ons voor eeuwig van de heilige God. Je vraagt je dus misschien nu af: wat is dán de manier om met God in het reine te komen? Want door eigen kracht lukt dat niet…

Het tweede deel van de Bijbel heet het Nieuwe Testament, omdat Gods relatie met de mensen niet meer is vastgelegd in het oude ´testament´ of het oude verbond van de wet, maar gebaseerd is op iets nieuws, iets van buiten ons: op het verlossingswerk van Christus. Hij is de waarachtige God en het eeuwige leven, maar Hij kwam op aarde als de volmaakte Mens. offers_160[1]
De eerste vier Boeken van het Nieuwe Testament heten ‘evangeliën’, en vertellen over de maagdelijke geboorte, het volmaakte leven, de verzoeningsdood en de lichamelijke opstanding van Jezus Christus – dus over de basis van het Christelijke geloof.
De Gemeente (dat zijn alle ware Christus-gelovigen samen uit deze tijd) is niet onder de wet geplaatst, maar is het voorwerp van Gods oneindige genade. Door genade zijn we gered, uit genade leven we, en die genade heeft ons ook een heerlijk vooruitzicht gegeven: de spoedige komst van Christus om al de Zijnen op te nemen in de heerlijkheid. Onverdiend! Amazing grace!

Het is verstandig om eerst deze evangeliën te lezen, als je pas tot geloof bent gekomen. Als je dat hebt gedaan, en je wilt verder, lees dan de Handelingen. Dat kan je helpen om te groeien in het geloof en begrijpen van de Bijbel, zodat je daarna ook andere Bijbelboeken beter gaat snappen.

Bij het lezen van de Bijbel geldt altijd: je hoeft niet alles te begrijpen – dat doet namelijk niemand van ons -, maar je wordt alleen gezegend en je groeit alleen als je dat wát je begrijpt ook gehoorzaam in de praktijk brengt!

Artikelen