Synopsis J.N. Darby

1[1]Warm aanbevolen! De synopsis is een echte aanrader voor wie Gods Woord beter wil leren kennen. De serie is geschreven door de Godvrezende Bijbelleraar John Nelson Darby (1800-1882).

De synopsis is een uitgebreid, vaak heel diepgaand Bijbelcommentaar, dat in diverse talen verkrijgbaar is. De auteur behandelt in 8 delen alle Bijbelboeken van Genesis t/m Openbaring. Darby

Vooral hoofdlijnen uit de heilsgeschiedenis worden diepgaand besproken, de typologie van de Heilige Schrift wordt uitgelegd (beelden uit het Oude Testament die spreken Synopsis J.N. Darbyover de heerlijkheden van Christus en Zijn werk, van de Gemeente, enz.), de leer van de bedelingen (dispensaties) wordt toegelicht, enz. Heel kenmerkend is het feit dat J.N. Darby telkens opnieuw laat zien Wie het centrale Middelpunt van de Heilige Schrift is: de Zoon van Gods liefde.
De acht delen van de synopsis zijn tegen een schappelijke prijs los als boek verkrijgbaar, of ook als complete set. Daarvoor kun je kijken op de site van Stichting Uit het Woord der Waarheid of contact opnemen met bestel@uhwdw.nl.

    Artikelen