De schepping

2006-026_160[1]Wij geloven dat de Bijbel Gods nauwkeurig geschreven Boek is. God was er bij toen de wereld gemaakt werd, en alles wat er op de aardbol leeft – dus ook de mens. Want Hij Zélf heeft alles gemaakt. Zo staat het in de Bijbel, en zo geloven we dat.

2006-068_160[1]De Bijbel zegt: de schepping vond plaats in zes dagen. Dagen zijn in het Boek Genesis steeds dagen van vierentwintig uur. Dus waarom niet ook in Genesis 1? Zelfs als je er 1000 dagen of een miljoen jaar van maakt, los je het probleem nog niet op, want: uit helemaal niets ontstonden levende wezens! Planten, bomen, dieren, en mensen met geest, ziel en lichaam, met een geweten dat hen herinnert aan de God Die hen gemaakt heeft – zolang ze dat geweten niet dicht schroeien.

Veel mensen geloven vandaag de dag dat de Big Bang de oorsprong is van het leven, dat zich in vele miljoenen jaren zou hebben gevormd en geëvolueerd. Ook na bijna twee eeuwen is dit nog steeds een wetenschappelijk uiterst zwak gefundeerde theorie, en in strijd met ons gezonde verstand. Zoals wel gezegd wordt:
Dus eerst was er niets, en dat is óók nog ontploft?!
En daaruit is leven ontstaan?! Hoezo logisch?! Nee, dan geloof ik maar liever in de God Die ik ken en dien!2006-078_160[1]

Maar ook mensen die in God als Schepper geloven, en die geloven dat de Bijbel de waarheid is, hebben geen wetenschappelijke verklaring voor 2006-314_160[1]alle raadsels van de natuur. Je hoeft ook niet altijd alles te kunnen verklaren, hoewel we blij zijn dat Christen-wetenschappers ook op dit terrein goed werk hebben verricht. Graag verwijzen we daarvoor naar het uitmuntende boek ´Hoe bestaat het? 60 vragen over schepping, evolutie en de Bijbel´ (Don Batten e.a., isbn 978 90 336 29693).
Verder bevat de site www.scheppingofevolutie.nl heel veel goed onderbouwd materiaal, ook met het oog op eventuele werkstukken die je voor school moet maken. Of misschien zit je zelf wel in de knoop en vraagt je af: hoe zit het nu écht? Kijk eens op die site, die veel info bevat.

Artikelen