Disclaimer

Alle onderdelen van deze site hebben als doel:

  • Aan hen die Jezus Christus nog niet als Redder kennen en naar Hem zoeken, uit te leggen hoe we door bekering en geloof in Hem een kind van God kunnen worden;
  • De Bijbelse leer door te geven aan gelovige Christenen die willen weten welke Goddelijke gedachten de Bijbel (Gods heilige, onfeilbare, geïnspireerde Woord) ons meedeelt over het persoonlijke, familiaire en collectieve leven van Christenen.

Dit gebeurt onafhankelijk van maatschappelijke tendensen of persoonlijke meningen, omdat Gods Woord eeuwig blijvend en geldig is. Echter, geen enkel artikel is bedoeld om mensen die anders denken of leven te kwetsen.

Elke vorm van gebruik of verspreiding van geplaatste artikelen op een kwetsende of discriminerende manier of met een dergelijk, kwetsend doel stemt dan ook niet overeen met onze doelstellingen, is niet legaal, en wordt door de makers van www.debijbelvoorjou.nl beslist afgewezen.