Colofon

www.debijbelvoorjou.nl wordt beheerd door diverse schrijvers en vertalers, in samenwerking met diverse (jeugd)sites in het buitenland, o.a. www.folgemirnach.de en www.biblecentre.org.

Contactpersoon / beheerder: Erwin Luimes.

Tenzij anders aangegeven ligt het copyright van de gepubliceerde artikelen bij © Uit het Woord der Waarheid, Aalten, www.uhwdw.nl. Het is uiteraard toegestaan de artikelen te printen voor eigen gebruik (dus in enkelvoud). We zijn natuurlijk erg blij als Gods Woord verder wordt verspreid, maar het is niet toegestaan om artikelen te drukken of op te nemen in kerkbladen of op andere sites zonder voorafgaande nadrukkelijke toestemming van de beheerder.

Indien toestemming wordt verleend altijd vermelden: Publicatie met toestemming van www.debijbelvoorjou.nl / www.uhwdw.nl

Deze site wordt door giften gefinancierd.

Voor jeugdbijeenkomsten: zie ook onze site www.christelijkjeugdwerk.nl.

Voor tienerkampen: zie ook onze site www.komtienerkampen.nl.

Pand Stichting "Uit het Woord der Waarheid"

Het pand in Aalten van waaruit Stichting “Uit het Woord der Waarheid” haar lectuurwerk doet.