Gedichten

In gedichten leggen dichters hun gevoelens neer door middel van een poëtische expressie. Christelijke dichters vertolken zo hun Godsvertrouwlily-227837_1920en, de grootheid van hun Heiland, de verwachting van de wederkomst van de Heere Jezus, enz.

We hopen dat de volgende gedichten je aanspreken en bemoedigen!

Gedichten

Artikelen