Ben ik trouw in mijn taak hier op aarde?

Ben ‘k trouw in mijn taak hier op aarde?
Kom ‘k op voor de eer van Uw Naam?
Mijn bede is: God, maak Uw kind’ren tot dat wat Gij opdraagt, bekwaam.
De dag is al heel ver gevorderd, het nachtelijk duister nabij.
Geef Gij mij dat ik door genade een licht in de wereld nog zij.

Gij hebt ons tot arbeid geroepen en wilt dat wij lichten hier zijn.
Leer ons in Uw lichtglans te leven.
Maak sterk ons in U dat wij – klein –
toch sterk staan in ’t vaste vertrouwen op Hem Die Zichzelf voor ons gaf.
Hij nam op het vreselijk vloekhout voor eeuwig de schuld van ons af.

Maak ons tot getrouwe getuigen die eens niet beschaamd zullen staan,
maar horen: ‘Al wat Ik u opdroeg, dat hebt gij in Mijn kracht gedaan.
Kom nu in de eeuwige vreugde.
Geniet van wat Ik heb bereid
voor ieder die trouw in Mijn dienst stond en zondaars naar ’t kruis heeft geleid’.

N.C. Otgaar