Angstig, verdrietig of bezorgd?
Zoek je vrede met God?
Vergeving van zonden? Zekerheid voor je geloof?
God geeft een antwoord!
Lees meer in de rubriek "Goed nieuws!"

Een nadenkertje
uit een Bijbellezing van Hendrik L. Heijkoop:

Het evangelie houdt in dat ik drie dingen nederig en in geloof erken:
- Wie God is: de Hoge en Verhevene, Die te heilig is om de zonde door de vingers te kunnen zien.
- wie ik zelf ben: een verloren zondaar, ver verwijderd van God, die door mijn zonden de eeuwige dood heb verdiend, en niet in staat ben om mezelf te redden.
- Wie Jezus Christus is: de Weg, de Waarheid en het Leven. Hij is Gods enige Weg waarlangs een zondaar met berouw bij God terug kan komen.

 Heb je geen vrede met God? Lees meer over het goede nieuws / evangelie!

De Bijbel voor jou!
Dit is de site voor jong en oud - speciaal voor jou!

Héél hartelijk welkom!

Deze site is gelieerd aan het lectuurwerk van Stichting ´Uit het Woord der Waarheid´, de christelijke uitgeverij van goede Bijbelstudieboeken, ´Evangelie-Lektuur Kinderdijk´ en ´Het Goede Zaad Kalenders´.

Volg Mij!

Vanaf 2015 is er een nieuw tijdschrift voor belangstellende jonggelovigen verschenen. Kijk op deze pagina voor meer informatie hierover en bekijk het gratis proefexemplaar.

Maandblad - Uit het Woord der Waarheid

De Stichting Uit het Woord der Waarheid brengt elke maand een (gratis) Bijbelstudieblad uit genaamd: ‘Uit het Woord der Waarheid’. Op deze pagina kunt u hierover meer informatie vinden en een proefexemplaar bekijken.

Wat is nieuw?

Kijk voor een overzicht van de laatste toevoegingen op de ‘Wat is nieuw?‘ pagina.

Rectificatie

Per abuis is een artikel (Het duivelse dictaat), tientallen jaren geleden geschreven in een inmiddels veranderde culturele context, terecht gekomen in een stapel artikelen die we wél wilden toevoegen aan onze website. Wij staan beslist niet achter dit artikel en hebben bovendien ook geen copyright om dit te plaatsen, zodat we het binnen enkele uren nadat we dit ontdekten al verwijderd hebben. Mocht iemand het gelezen hebben, dan willen we benadrukken dat we ons als uitgever en als beheerders van deze website geheel en al van deze extreme en eigen standpunten distantiëren.
 
We willen Gods principes voor man en vrouw graag erkennen en ons eraan onderwerpen, maar o.i. gaat dit artikel veel te ver en is de toonzetting niet hetgeen de onderlinge vrede en opbouw dient. Daarom betreuren we de verwarring bijzonder die door deze fout is ontstaan.