De aarde… een wonder!

Nieuwe waarnemingen van Venus tonen aan dat de zusterplaneet van de aarde verstoken is van water en daarom van leven. Dr. Gerard Kuiper van de universiteit van Arizona verklaarde: ‘We weten nu dat Venus een dode planeet is. De chemische toestand van Venus is totaal verschillend van die van de aarde’. Men heeft berekend dat de temperaturen van de oppervlakte van Venus tussen de 400 en 700 graden Fahrenheit bedragen. Vroeger had men gesuggereerd dat Venus de enige andere planeet van het zonnestelsel was waarop leven zoals wij het kennen, zou kunnen bestaan. De aarde blijft nu over als het enige hemellichaam waarvan wij weten dat er de nodige voorwaarden bestaan voor dierlijk en plantaardig leven.

Denk aan het uiterst nauwkeurige evenwicht dat er moet bestaan tussen de gassen in de atmosfeer, de juiste luchtdruk, de temperatuur en de zwaartekracht, om nog niet te noemen de aanwezigheid van leven-gevende aarde en water. Op onze unieke planeet wordt de hand van de Schepper overal gezien. Het is geen wonder dat bij de schepping van de aarde de morgensterren samen zongen en al de zonen van God van vreugde jubelden. Hier zou de triomf van het heelal plaatsvinden en hier zal de Zoon van God voor eeuwig heersen.

‘Prophetic Word’