Hebreeën – Hij is groter dan alles!

Merkt nu op, hoe groot deze was. Hebreeën 7:4

Dit vers heeft in directe zin betrekking op Melchizedek, maar Hebreeën is een boek van superlatieven waar het Christus betreft. Het doel van deze brief is te laten zien hoeveel groter de Heer Jezus is dan iedereen die Hem is voorgegaan. In deze brief lezen we veel over Zijn grootheid in contrast met de oude orde der dingen, die slechts een schaduw was van Hem en van de toekomstige goederen (10:1).

Elk hoofdstuk van Hebreeën benadrukt dit onderwerp:

 • Hoofdstuk 1: Hij is groter dan de profeten en de engelen.
 • Hoofdstuk 2: Hij is groter dan Adam (vgl. Ps. 8).
 • Hoofdstuk 3: Hij is groter dan Mozes.
 • Hoofdstuk 4: Hij is groter dan Jozua.
 • Hoofdstuk 5: Hij is groter dan Aäron.
 • Hoofdstuk 6: Hij is groter dan de fundamentele godsdienstige principes.
 • Hoofdstuk 7: Hij is groter dan het Levitisch priesterschap.
 • Hoofdstuk 8: Hij is groter dan het oude verbond.
 • Hoofdstuk 9: Hij is groter dan de tabernakel.
 • Hoofdstuk 10: Hij is groter dan de slachtoffers en offeranden.
 • Hoofdstuk 11: Hij is groter dan de geloofshelden uit het Oude Testament.
 • Hoofdstuk 12: Hij is groter dan Abel.
 • Hoofdstuk 13: Hij is groter dan het zondoffer en groter dan Jeruzalem of enig ander aards godsdienstig systeem.

Hij is groter omdat Hij een Goddelijke Persoon is, terwijl alle anderen, of het nu gaat om mensen of engelen, slechts geschapen wezens zijn; omdat Zijn priesterschap blijft voortduren overeenkomstig de kracht van een oneindig leven; omdat Zijn offer niet herhaald hoeft te worden en toereikend is om eeuwige verlossing te schenken; omdat zelfs de bekendste geloofshelden falende mensen waren terwijl Hij niet faalt; omdat het meest achtenswaardige godsdienstige systeem in de wereld niets is vergeleken bij Hem; omdat Hij de grote Herder is; en omdat Zijn verbond eeuwig is!

Brian Reynolds