‘Ik ben precies wat Ik u zeg’

‘Zij zeiden dan tegen Hem: Wie bent U? En Jezus zei tegen hen: Wat Ik u vanaf het begin al zeg.’ Johannes 8:25

Wees duidelijk en eerlijk! Waarom is dat belangrijk? Omdat God huichelarij haat! Dat wil zeggen: het vrome verstoppertje spelen, het doen alsof, het voorspiegelen van verkeerde feiten, het feit dat je jezelf een aureooltje geeft en heilig voordoet, terwijl je hart en leven er in werkelijkheid heel anders uitzien. God wil dat niet! Hij wil, dat we transparant zijn. Hij zoekt waarheid in ons binnenste.

Deze openheid mag echter door een derde nooit misbruikt worden. Dat zou ook een vorm van huichelarij zijn, de ergste, namelijk onoprechtheid. Zoiets doen is een Christen onwaardig!

Ons grote Voorbeeld is de Heer Jezus Christus. Hij kon van Zichzelf zeggen: ‘Mijn gedachten en Mijn woorden zijn identiek’. Hij suggereerde met Zijn woorden niet dat Hij meer was dan in werkelijkheid. Hij had geen stiekeme gedachten. Achter Zijn gedachten stonden dus geen intenties die Hij verborgen hield voor Zijn toehoorders. Op de vraag: ‘Wie bent U?’ gaf Hij als antwoord: Ik ben precies dat wat Ik jullie altijd heb gezegd. Dat betekent: Mijn woorden stellen Mij voor als de Persoon die Ik echt ben: de Waarheid. Waarheid is de volkomen omschrijving van de stand van zaken. Hij was dus niets anders dan wat Hij zei. Daar kon je van op aan! En daarop kun je ook vandaag nog compleet vertrouwen. Denk alleen maar aan Zijn woorden: ‘Kom tot Mij, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven’ en ‘wie tot Mij komt, zal Ik geenszins uitwerpen’. Dat zijn vaste beloftes.

Laten wij als Christenen van Hem leren in ons dagelijks leven oprecht, transparant en waarheidsgetrouw te zijn.

Uit ‘Het Goede Zaad’