Gethsémané

Er zijn maar weinig taferelen in de Schrift zo heilig en aangrijpend voor het hart van de gelovige, als dat wat ons in de hof van Gethsémané wordt beschreven. ‘Gethsémané’ is een Aramees woord dat ‘olijfpers’ betekent en dit is beslist een goede omschrijving van de onvoorstelbare druk die op de Heer Jezus neerkwam. Maar hoe vruchtdragend is de uitkomst ervan voor ons! In Gethsémané werd de Heer overvallen door een diepe benauwdheid en een overweldigend verdriet (Matth. 26:36-38). Zijn lijden werd veroorzaakt door het vooruitzicht van het kruis.

We kunnen nadenken over de zielsangst van de Heer bij het vooruitzicht van de verschrikkingen van de beker van de toorn, het verlaten zijn van God, het dragen van zonde en dood, maar we zullen het nooit voldoende kunnen beseffen. Hij onderging het goddelijk en met de gevoelens van een volmaakt, heilig Mens-zijn. Hij Die geen zonde kende, zou ‘voor ons tot zonde gemaakt’ worden (2 Kor. 5:21). Lukas, ‘de geliefde arts’, beschrijft de verschrikkelijke zielsangst die onze Heer leed met de woorden: ‘En zijn zweet werd als grote bloeddruppels, die op de aarde vielen’ (Luk. 22:44). Er moet ook benadrukt worden dat het niet in de hof was dat de Heer Jezus de ‘beker’ dronk, zoals door sommigen onterecht geleerd wordt, maar Hij dronk deze aan het kruis. Hoe kostbaar is het om Zijn volmaakte onderwerping en afhankelijkheid aan de Vader te zien! Terwijl de schaduw van het kruis valt over Zijn ziel, bidt Hij: ‘… echter niet zoals Ik wil, maar zoals U wilt’ (Matth. 26:39). Dit zou ons hart tot diepe aanbidding moeten brengen voor Hem Die voor ons stierf.

Brian Reynolds

Dit artikel komt uit het boekje ‘Jezus is Jehova‘ en is verkrijgbaar bij de Stichting Uit het Woord der Waarheid.