Niet voor niets, maar wel geschonken

Waarom riskeert een goede herder zijn leven voor zijn schapen? Zeker niet zonder reden, maar om de schapen van gevaar, misschien wel van een wisse dood te redden.

De Heere Jezus heeft Zijn leven aan het kruis voor ons gegeven. Zijn dood was niet zinloos of tevergeefs. Jezus Christus stierf, omdat wij, mensen, ons in groot gevaar bevinden, in levensgevaar: ieder mens staat een eeuwigheid zonder God, een voor eeuwig verloren zijn, te wachten, want door zijn zonden is hij al vanaf zijn geboorte van God gescheiden.

Een beklemmend en beangstigend idee – maar de Heere Jezus biedt ons redding uit deze levensbedreigende situatie aan: omdat Hij ons zo liefheeft, leed Hij een verschrikkelijke dood aan het kruis – uit vrije wil en beslist niet omdat Hij Zich niet kon verdedigen.

Alleen uit liefde voor ons was Hij bereid zo’n kwelling op Zich te nemen. Jezus’ liefde is sterker en intensiever dan alles wat ik mij kan voorstellen. Het doet Hem onuitsprekelijk verdriet, wanneer ik Zijn aanbod weiger en liever mijn eigen leven leef. Niemand anders dan de Heere Jezus kan mij vergeving schenken, niemand anders dan Hij alleen kan mij van een zinloos leven en het eeuwig gescheiden zijn van God verlossen. De Heere Jezus heeft met Zijn dood voor alle zonden betaald – ook voor die van mij. Neem ik dit geschenk aan?

B. Bolanz