Het Brood van het leven

Jezus zei tegen hen: Ik ben het Brood des levens; wie tot Mij komt, zal beslist geen honger hebben, en wie in Mij gelooft, zal nooit meer dorst hebben. Johannes 6:35

Jezus Christus is de eeuwige Zoon van God, Die als Mens op deze aarde is gekomen. Zijn medemensen kenden Hem als Jezus van Nazareth. Velen wezen Hem af, ja, ze haatten Hem. Ze kregen het voor elkaar Hem voor de rechtbank te slepen. De rechter, die meerdere keren de onschuld van deze Aangeklaagde betuigde, voltrok onder druk van de aanklagers uiteindelijk toch het doodsoordeel over Jezus Christus. Zo stierf Hij onschuldig aan het kruis van Golgotha.

Dat alles gebeurde niet zomaar. Achter Zijn dood was een groot reddingsplan van God verborgen. Zo zei de Heer Jezus tegen de mensen die Hem omringden en naar Hem luisterden: ‘Het brood van God is Hij Die uit de hemel neerdaalt en aan de wereld het leven geeft’. Dit leven hebben wij allemaal nodig, want in de Bijbel staat, dat wij voor God dood zijn in onze overtredingen en zonden.

Wij hebben nieuw, Goddelijk leven nodig. En dit leven biedt de Heer Jezus ons aan. Hij heeft eens aan het kruis de plaats ingenomen van iedereen die in Hem gelooft. Hij stierf voor ons en onze zonden, om ons het leven te kunnen geven.

Maar iedereen moet het Bijbelwoord van vandaag persoonlijk naleven, dus bij de Heer Jezus komen en in Hem geloven; dat wil zeggen: je vertrouwen op Hem stellen. Als je gelooft dat de plaatsvervangende dood van Jezus Christus voor jou nodig was, heb je gebruik gemaakt van dit ‘brood’. En het gevolg? Je vindt voor altijd een diepe vrede in Hem. Je ziel zal geen honger of dorst meer hebben.

Uit ‘Het Goede Zaad’