Pas op: Wolf in schaapskleren!

Wij hebben geleerd: de goede Herder spreekt tot ons en roept ons. Maar Hij is echter niet de Enige: van alle kanten krijgen wij iets aangeboden: ‘Wat dacht je van filosofie? Ze heeft je veel levenswijsheden te bieden, die jou zeker zullen bevallen.’ Of: ‘Verdiep je liever in meerdere religies! Stel je God eenvoudig zo voor als jij Hem wilt hebben. God is voor ieder mens dat waarin hij gelooft.’ Bij zulke verleidelijke uitspraken laten we ons al gauw verleiden om iemand anders dan de goede Herder te volgen. Tenslotte zijn zij die ons dit aanbieden vaak zeer gewaardeerde personen: politici, docenten, predikanten of andere invloedrijke mensen – zij zullen immers wel weten waarover ze praten. Ja, toch?

Maar wat nu als je moet toegeven dat je in de val van de wolf in schaapskleren bent gelopen? Dat je op een doodlopend spoor beland bent en niet meer verder kunt?

Wie vertrouwd is met de stem van de goede Herder, merkt het dadelijk wanneer een onbekende hem probeert te lokken. Dan is het meestal het beste om net zo te doen als schapen die een vijand zien: snel weglopen en de nabijheid van de herder zoeken.

‘Maar de huurling en wie geen herder is, die de schapen niet tot eigendom heeft, ziet de wolf komen en laat de schapen in de steek en vlucht; en de wolf grijpt ze en drijft de schapen uiteen. En de huurling vlucht, omdat hij een huurling is en zich niet om de schapen bekommert.’ Johannes 10:12-13.

Dieven en rovers

Sommige mensen sluiten zich volledig af, omdat ze voortdurend bang zijn uitgebuit te worden. Maar er zijn ook mensen die veel te stellig zijn:

‘Ik kan rovers en dieven heus wel onderscheiden van mensen die goed voor me willen zijn – mij gebeurt echt niets!’

Wees maar voorzichtig: de gevaarlijkste rovers zijn zij die heel onopgemerkt binnendringen en ons helemaal geen misdadigers lijken te zijn. Zachtjes, lief en aardig fluisteren ze in je oor: ‘Ga je eigen weg! Bevredig je eigen driften en wensen. Let er niet op dat het met anderen goed gaat! Jij wilt tenslotte toch jezelf verwezenlijken en je leven leiden zoals het jou bevalt? Dat maakt je leven toch rijker …?’.

De werkelijkheid ziet er anders uit. Uit pure zelfverwerkelijking hebben wij in ons leven geen plek meer voor Gods waardevolle maatstaven.

Er wordt niet meer gevraagd naar trouw, naastenliefde en onbaatzuchtigheid. Deze waarden verdwijnen steeds meer uit onze samenleving. Zij die zich door veelbelovende ideeën lieten verleiden, blijven arm en beroofd achter.. En ze dachten nog wel  voldoende tegen rovers gewapend te zijn.

Als je inziet dat alleen Jezus Christus waarmaakt wat Hij belooft, dan hoef je niet meer alles wat je aangeboden wordt, uit te proberen.

Dan heb je gevonden, wat je zocht.

B. Bolanz