Verschillen tussen (de wet voor het) zond- en schuldoffer

De wet voor het schuldoffer (Lev. 7:1-7)

Wet voor het schuldoffer Wet voor het zondoffer
Allerheiligst 7:1,6 6:25,29
Eten op een heilige plaats 7:6 6:26
Plaats van het slachten 7:2 6:25
Bloed 7:2 4:5-7,16-18,25,30
Vet, etc. 7:3-4 4:8-10,19-20,26,31
De persoon die mag eten (mannelijk) 7:6 6:29
De manier van bereiden 7:7 (een wet) 6:28
Verbranden buiten de legerplaats Bloed niet in het heiligdom 6:30/4:12,21 (16:27)/ Hebr. 13:11

Schuldoffer (Lev. 5, 6:1-7) – Zondoffer (Lev. 4)

Schuldoffer Zondoffer
Verbinding tussen zond- en schuldoffer 5:1-13 5:1-13 eigenlijk een ‘bijlage’ bij het zondoffer
Gehoord, gezien, geweten 5:1
Aangeraakt 5:2,3
Zweren 5:4
Belijden 5:5
Schuldoffer voor zijn zonde 5:6
Vrouwelijk 5:6 Stier/geitenbok/geit (vrouwelijk)/lam (vrouwelijk)
Verzoening (2 kanten) Lev. 16 5:6
Armoede 5:7
Duiven 5:7 Stier/geitenbok/geit (vrouwelijk)/lam (vrouwelijk)
Brandoffer voor zijn zonde 5:7
Kop afknijpen 5:8
Bloed 5:9
Brandoffer (Lev. 1:14-17) 5:10
Vergeving 5:10 Gemeente: 4:21; Leider 4:26; Volk 4:31,35
Armoede 5:11
Graan-/spijsoffer voor zijn zonde 5:11 Stier/geitenbok/geit (vrouwelijk)/lam (vrouwelijk)
Geen wierook 5:11
Gedenkoffer in rook laten opgaan 5:12 (2:2,9,16)
Vergeving 5:13 Gemeente: 4:21; Leider 4:26; Volk 4:31,35
Het schuldoffer 5:14-6:7
Heilige zaken van de HEERE 5:14-16
Ram 5:15 Stier/geitenbok/geit (vrouwelijk)/lam (vrouwelijk)
Vergoeden + 1/5 deel 5:16
Vergeving 5:16 Gemeente: 4:21; Leider 4:26; Volk 4:31,35
Geboden van de HEERE 5:17-19 Priester 4:2; Gemeente 4:13; Leider 4:22; Volk 4:27
Ram 5:18 Stier/geitenbok/geit (vrouwelijk)/lam (vrouwelijk)
“Zonder opzet” 5:18 Priester 4:2; Gemeente 4:13; Leider 4:22; Volk 4:27
Vergeving 5:18 Gemeente: 4:21; Leider 4:26; Volk 4:31,35
Tegen de HEERE en de naaste 6:1-7
Oorzaken 6:2-3
Vergoeden + 1/5 deel 6:4-5
Ram 6:6 Stier/geitenbok/geit (vrouwelijk)/lam (vrouwelijk)
Vergeving 6:7 Gemeente: 4:21; Leider 4:26; Volk 4:31,35

Udo Prinzen