Onze zonden

In de Bijbel wordt ons de zonde vanuit twee gezichtspunten voorgesteld:

  • met het oog op Gods gerechtigheid als misdrijf of als schuld
    Het antwoord daarop is de vergeving (Leviticus 4 en 5).
  • Met het oog op de heiligheid van God als onzuiverheid of verontreiniging, die reiniging nodig heeft.
    Numeri 19 als ook Johannes 13 stellen deze tweede kant voor.

Wat het leven en het gedrag van de gelovigen betreft, geldt met betrekking tot het herstel onder de genade:´ Als wij onze zonden belijden: Hij is getrouw en rechtvaardig om ons de zonden te vergeven en ons te reinigen van alle ongerechtigheid´ (1 Johannes 1:9).

Georges André