Vraag over Jozua 10:12,13

Vraag: In Jozua 10:12,13 lezen we dat de zon stil stond. Hoe kan dat? Door de wetenschap weten we dat de aarde om de zon draait. Als de aarde om de zon draait kan de zon toch niet stil staan? De aarde zal dan toch stil hebben moeten staan? Hoe zit dit, heeft de Bijbel dit fout?

Antwoord: Het is altijd goed om dit soort vragen te stellen als je iets niet begrijpt in de Bijbel. Voor de beantwoording van deze vraag wil ik graag een stukje aanhalen uit het boek “Een overdenking over Jozua” van J. de Blaauw waarin deze vraag beantwoord wordt. Maar voordat ik die aanhaling wil plaatsen is het goed om deze twee teksten nog eens nauwkeurig te lezen. Daar staat namelijk het antwoord zelf al in.

‘Toen sprak Jozua tot de HEERE op de dag dat de HEERE de Amorieten aan de Israëlieten overgaf, en hij zei voor de ogen van Israël: Zon, sta stil in Gibeon, en maan, in het dal van Ajalon! En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat het volk zich aan zijn vijanden had gewroken. Is dit niet geschreven in het Boek van de Oprechte? De zon stond stil in het midden van de hemel en haastte zich niet om onder te gaan, ongeveer een volle dag’ (Jozua 10:12,13).

Velen beweren dat deze verzen in strijd zouden zijn met de wetenschap, en dat daardoor bewezen zou zijn dat er in de Bijbel fouten staan. Volgens de geleerden draait de aarde immers om de zon, terwijl hier gezegd wordt dat de zon stil heeft gestaan. Het is van het grootste belang om het Woord van God te nemen zoals het er staat, ook als het lijnrecht ingaat tegen de opvattingen van moderne wetenschappers en we het niet begrijpen. Welke waarde heeft nu het woord van geleerden tegenover het Woord van de Schepper-God? Zou Hij Die door Zijn Woord de aarde en de hemelen geschapen heeft, het niet oneindig veel beter weten dan een paar van Zijn nietige schepselen? Nee, de meningen van mensen zijn nooit een maatstaf. Gods Woord, de Bijbel, is onze enige maatstaf!

Als we Zijn Woord geloven blijkt altijd dat er geen enkele moeilijkheid is. Heel opmerkelijk staat er dat Jozua sprak (niet: voor de oren, maar) “voor de ogen van Israël”. Het was een gebeuren dat gezien kon worden. Gods bedoeling is niet om een wetenschappelijke verklaring over dit onderwerp te geven, maar om het eenvoudig te beschrijven zoals we dat met onze ogen waarnemen. Wij staan en leven op de aarde en vanuit deze positie zien onze ogen ’s morgens de zon opkomen en ’s avonds weer ondergaan. In het gewone spraakgebruik zegt toch ook niemand dat ’s morgens de aarde opkomt en ’s avonds weer ondergaat. Zelfs de geleerden zeggen dat niet en gebruiken ook het normale spraakgebruik. Spreken zij daardoor niet zelf hun eigen geleerdheid tegen, terwijl zij dat van de Schrift beweren? De wetenschap faalt, maar het geloof aanvaardt Gods onfeilbaar Woord en krijgt inzicht in Zijn gedachten.

Nu we deze uitleg gelezen hebben zal het waarschijnlijk helemaal helder zijn. De Bijbel gebruikt de uitdrukking ‘waar de zon opkomt’ of ‘waar de zon opgaat’ ook op veel andere plekken. Zoek dit voor jezelf maar eens op[1]Deze twee uitdrukkingen komen voor in de HSV, in de SV kan er gezocht worden op ‘opgang der zon’.. Je zult onder de indruk komen als je ziet hoe vaak dit normale spraakgebruik gebruikt wordt in de Bijbel.

W.H.M. Kranenborg

Voetnoten

Voetnoten
1 Deze twee uitdrukkingen komen voor in de HSV, in de SV kan er gezocht worden op ‘opgang der zon’.