Aantekeningen bij het Pascha

Exodus 12 e.a.

Algemeen

Brandoffer-karakter overheerst:

Exodus 12:5,9b,13 – vgl. met Genesis 3:21; 8:20-21; 22:8

Zondoffer-karakter/schuldoffer-karakter  

Geit: de mogelijkheid tot het verstrekken van het zondoffer: Exodus 12:5/Bloed 12:7,13.

Karakter van een vredeoffer: Exodus 12:8,10,43-49

Karakter van een spijsoffer in de ongezuurde broden: Exodus 12:15-20

Haastig eten en het strijken van het bloed was eenmalig. Later werd het in alle rust met vreugde en in bedachtzaamheid gevierd. Zo deed de Heer Jezus het ook met Zijn discipelen.

Kenmerken van een opwekking

  1. Reiniging van de afgodendienst: 2 Kronieken 30:14; 34:5-7, enz. (1 Korinthe 10:14-22).
  2. Reiniging van de eredienst op verkeerde plaatsen – op de verkeerde basis: 2 Kronieken 33:17; 2 Koningen 23:8-9. David offerde nooit op een hoogte. Hij begeerde een plaats van rust te vinden voor de ark: Psalm 132. Salomo deed dit van het begin af aan al anders: 1 Koningen 3:2-4. Hij paste zich aan de gewoonten van het volk aan.Ook in de genadetijd is het zo, dat de Tafel van de Heer niet verbonden mag worden met afgodendienst en met plaatsen waar mensen niet zo bijeenkomen, als het Nieuwe Testament het beschrijft, en zij toch het Avondmaal vieren (1 Korinthe 1:10-13; 10:14-22; 11:18-19; 2 Timotheüs 2:19-22, enz.).
  1. Terugkeer naar dat wat van het begin af naar Gods Woord is: 2 Kronieken 30:16; 35:4,6,12,13, enz.
Kenmerk/

Bijbeltekst

Hizkia

2 Kronieken 30

Josia

2 Kronieken 35

Na de ballingschap

Ezra 6:19-22

Algemeen

2 Kron. 29:2,

34:2

 

En hij deed wat goed was in de ogen van de HEERE, na alles, wat zijn vader David gedaan had. En hij deed wat goed was in de ogen van de HEERE; en hij wandelde op de wegen van zijn vader David en week niet af noch naar rechts noch naar links.
Gods beoordeling:

2 Koningen 18:5

2 Koningen 23:25

Hij vertrouwde op de HEERE, de God van Israël; en na hem is er niemand als hij geweest onder alle koningen van Juda, noch onder hen, die voor hem waren. En voor hem is er geen koning als hij geweest, die de Heere zo toegewijd was,

met heel zijn hart en met heel zijn ziel en met al zijn kracht.

beproevingen 1.Vijand:

Assyriërs

2.Ziekte

3.Gezandschap

uit Babel

Farao Necho
essentie God zoeken in een moeilijke tijd De macht van Gods Woord Vreugde na terugkeer uit ballingschap
bekering Ja Ja Ja
reiniging Ja Ja Ja
op de juiste plaats Ja Ja Ja
realisatie van de eenheid Ja Ja Ja
eenstemmigheid Ja Nee, Jeremia 3:10 Ja
verootmoediging Ja Ja, bij de koning Ja, vgl. 3:12
heiliging Ja Ja Ja
gevierd sinds Salomo (Vreugde) Samuel, Richteren Jozua (Nehemia 9:17, Loofhutten)

Udo Prinzen