In memoriam: zuster Bidstond

1828-2024

Met leedwezen zijn wij genoodzaakt bekend te maken dat kort geleden zr. Bidstond in alle rust ongemerkt is gestorven. Ze was in vroeger jaren een actief onderdeel van de huidige gemeente Oppervlakkigheid aan de Wereldgelijkvormigheidsstraat te Carrièrestad (destijds nog genoemd: ‘Levend Geloof Gemeente’). Onze voorheen gewaardeerde zuster werd vele jaren geleden geboren te midden van een grote opwekking. Gevoed door levendige getuigenissen en lofprijzingen groeide ze op tot een sterke dochter op wie de hele familie trots was. Gedurende lange tijd was zij één van de belangrijkste leden van Gods gemeente.

Helaas – sinds enkele jaren leed zuster Bidstond ernstig aan verstijfde knieën. Soms was ze gewoon moe van alle dagelijkse drukte. Zo werd ze zwakker en zwakker en uiteindelijk was ze haast onzichtbaar, mager als een schaduw! Haar laatste woorden waren nauwelijks meer te horen.

Ze laat maar weinig familie na; haar oudere broer Bijbelstudie was al lang gestorven.

Twee specialisten, Dr. Goedewerken en Dr. Wereldvriend spanden zich ten zeerste in om de oorzaak van haar ziekte vast te stellen. Ze probeerden haar door creatieve injecties, met organisatie en nieuwe methodes weer tot leven te brengen. Maar helaas, het was allemaal tevergeefs.

De lijkschouwing wees uit dat het deze ‘ongelukkige’ had ontbroken aan innerlijke voeding, maar bovendien ook aan toewijding en ijver voor God, en dat ze daardoor was ontslapen. De oppervlakkigheid en liefdeloosheid van de overige gemeenteleden hadden haar einde nog bespoedigd.

Haar lichaam rust nu op de begraafplaats ‘Vergane Heerlijkheid’ aan de Vermoeidheidsstraat.

Te uwer informatie: als aandenken aan haar heengaan blijven de gemeentedeuren voortaan door de week gesloten, met uitzondering van de 3e woensdag in de maand, want dan komen de leden van het evangelisatiecomité bijeen om toneelstukjes in te studeren. Uiteraard bent ook u hartelijk welkom, als u beschikt over theatrale gaven.

Uit aller naam: de broeders Johan Ikbentedruk en Willem Vaakbenikzomoe

N.a.v. een artikel uit een oude ‘Bode’