De Heilige Geest gebruikt wie Hij wil

Vraag: Vanaf welke leeftijd mag een jonge broeder in de bidstond een gebed uitspreken, of in de Bijbelbespreking een gedachte uitspreken of een vraag stellen?

Antwoord: Zodra de Heilige Geest hem gebruiken wil. Want de Heilige Geest moet volkomen vrijheid hebben om te gebruiken wie Hij wil. Maar de Heilige Geest leidt alles zó dat het tot nut van de Gemeente is, en dat heeft natuurlijk niet de betreffende jonge broeder te beoordelen. Volgens 1 Kor. 14:29 moeten de anderen oordelen. Iedere dienst is dus ook aan het oordeel van de Gemeente onderworpen: óf deze dienst werkelijk van de Heilige Geest is, en zo ja, of alles van de Heilige Geest is.

H.L. Heijkoop