Wat wordt er bedoeld met ‘een kring van gemeenschap’?

Op deze vraag wil ik graag antwoorden door enkele citaten uit het boek The Church van br. S. Ridout. Hij gebruikt de uitdrukking ‘een kring van vergaderingen’ als volgt: ‘… om alle vergaderingen aan te duiden die de relatie van eenheid tussen de plaatselijke vergadering en de Gemeente in haar geheel, zoals zij die zien, uit te dragen’.

Niemand zal eraan twijfelen ‘dat een dergelijke kring principieel alle heiligen omvat…’, zo schrijft hij; dit wil zeggen: alle gelovigen die hun vertrouwen op de Heer Jezus gesteld hebben als hun persoonlijke Verlosser. ‘… maar in de huidige situatie van verwarring moet de kring van werkelijke gemeenschap worden teruggebracht tot hen die zich metterdaad onderwerpen aan de waarheid dat God de heerschappij heeft in Zijn Gemeente’.

Wie ‘weigert gemeenschap te beoefenen in een bepaalde vergadering, ontkent daarmee dat die behoort tot de kring van gemeenschap’. Dus als je weigert brood te breken in één specifieke vergadering, verwerp je daarmee de hele kring van gemeenschap waar deze deel van uitmaakt.

Als er echter in een plaatselijke vergadering een onopgelost probleem is, ‘kan het wijs zijn om ons tijdelijk te onthouden van praktische gemeenschap met die gelovigen. Zodra er op de Schriftuurlijke wijze is gehandeld met dat probleem, moeten we onze liefde en zorg voor hen weer bevestigen. We mogen ons niet door onze persoonlijke gevoelens laten weerhouden om gemeenschap met elkaar te hebben’.

Bill Hochstetler

Zie met betrekking tot dit onderwerp ook het volgende artikel: https://www.debijbelvoorjou.nl/wp-content/uploads/2015/09/Bijbelse-verhouding-tussen-plaatselijke-gemeenten-RK-Campbell.pdf#page=18