95. Lieve Jezus U te kennen

Lied 95
1 Lieve Jezus, U te kennen,
zacht te rusten in uw schoot,
U als bruidegom te erkennen,
die ons lief had tot de dood,
dat, o Heer, is onze vreugde,
onze zaligheid en eer.
O, dat wij ons meer verheugden
in uw liefde, trouwe Heer.

2 Ja, U kwam op aarde neder
als een herder trouw en goed,
en U leidt uw schapen teder
als gekochten door uw bloed.
Niemand zal hen U ontrukken,
want U gaat hen altijd voor.
Allen, die uw voetstap drukken,
blijven in het rechte spoor.

3 In hun noden en gevaren
toont U hun uw hulp en macht,
doet voor hen de storm bedaren,
ondersteunt hen door uw kracht.
O, hoe zalig U te kennen,
en uw roepstem te verstaan,
aan uw leiding zich te wennen,
achter U de weg te gaan.