90. Heer, zie op ons neder.

Lied 90
1 Heer, zie op ons neder.
Geef, dat steeds uw woord
door ons wordt gehoord.
Werk in ons door uw genade,
sla ons in ontferming gade,
dat wij naar uw wil
wand’len vroom en stil,
en geheel ons leven
U ten dienste geven.

2 U kent onze harten,
U bestuurt ons lot,
o getrouwe God!
Waar geen mens ons hulp kan schenken,
blijft uw liefde ons toch gedenken.
Wie ons ook begeeft,
U, o Vader, leeft.
Welk een troost in ’t lijden,
welk een kracht in ’t strijden!