68. Jezus bidt nu voor de zijnen.

Lied 68
1 Jezus bidt nu voor de zijnen;
door ’t geloof zien wij op Hem;
nu kan alle zorg verdwijnen,
want de Vader hoort zijn stem.
Naar de hemel opgevaren,
als verwinnaar uit de strijd,
doet Hij elke storm bedaren,
geeft ons rust in eeuwigheid.

2 Nooit wordt Hij het bidden moede
voor zijn duurgekochte schaar.
Altijd leidt Hij haar ten goede,
zelfs door moeite en door gevaar.
Ja, nu mag de vijand woeden,
Jezus is ter hulp gereed;
zijn gebed versterkt de moeden;
Hij verstaat ons harteleed.

3 Ja, Hij bidt nu voor de zijnen.
O, dat doet ons harte goed!
Wat ons bitter toe mag schijnen,
wordt door dit bewustzijn zoet.
Elke smart helpt Hij ons dragen,
elke strijd kan Hij verstaan,
en Hij hoort ons, als wij klagen,
en met zorgen tot Hem gaan.