66. Wij zijn hier in uw naam vergaârd.

Lied 66
1 Wij zijn hier in uw naam vergaard,
en knielen, trouwe Heer,
ootmoedig voor U neer.
Ons hart verheft zich hemelwaarts,
om met vereende klanken
te bidden en te danken.

2 Als broeders wonen wij hier saam.
Een doelwit, een belang
stemt ons gebed en zang.
Wij buigen, Heer, ons in uw naam
voor Hem, die licht en leven
in U ons heeft gegeven.

3 Heer Jezus, die de levenskracht
van ’t volk, aan U gewijd,
in druk en voorspoed zijt,
op uw ontferming, trouw en macht
blijft, naar Gods welbehagen,
ons wachtend oog geslagen.