62. Aan Hem, die door zijn bloed ons kocht.

Lied 62
Aan Hem, die door zijn bloed ons kocht,
een werk zo heerlijk voor ons wrocht,
zij lof, aanbidding, dank en ere.
Het Lam, voor ons op aard’ geslacht,
is waard te ontvangen roem en macht,
en rijkdom, heerlijkheid en ere,
en rijkdom, heerlijkheid en ere.