60. Jezus heeft mijn hand gevat.

Lied 60
1 Jezus heeft mijn hand gevat,
en Hij zal mij veilig leiden.
Hij, mijn hulp, mijn grootste schat,
Hij zal nimmer van mij scheiden.
Jezus richt mijn wank’le schreen;
Jezus is mijn troost alleen.

2 Ziet mijn ongeloof gevaar,
vrees ik ook des vijands lagen,
Christus is toch altijd daar,
Christus weert des vijands slagen.
U, o Heiland, U alleen
bent mijn troost in tegenheen.

3 Klaagt de vijand mij ook aan,
U bent in mijn plaats getreden.
Vangt hij ook met ziften aan,
Christus heeft voor mij gebeden.
U, o Heiland, U alleen
bent mijn troost in tegenheen.

4 Uwe liefde kocht mij vrij,
en uw dood schonk mij het leven;
ja, U deed te veel voor mij,
om mij weder prijs te geven.
Zou uw trouw ooit wank’len? Neen.
Dit is, Heer, mijn troost alleen.