35. Jezus is de weg die zondaars.

Lied 35
1 Jezus is de weg, die zondaars,
wand’lend op het brede pad,
leidt uit ’s werelds bange doolhof
naar de heil’ge hemelstad.

2 Jezus is alleen de waarheid,
beeld van Gods zelfstandigheid;
Hij heeft uit de strik de leugen
ons verduisterd hart bevrijd.

3 Jezus is alleen het leven,
’t eeuwigblijvend woord van God,
dat in ’t hart van dode zondaars
leven wekt en heilgenot.

4 Jezus is het brood des levens,
uit de hemel neergedaald;
Hij schenkt aan de ziele voedsel,
waar geen and’re spijs bij haalt.

5 Jezus is de deur der schapen;
wie door Hem naar binnen treedt,
vindt bij Hem getrouw bescherming
tegen ieder dreigend leed.

6 Jezus is de rots der eeuwen,
die geen wank’len vreest of val;
die, wat hier bezwijkt, Gods kind’ren
tot een toevlucht wezen zal.