200. Vader uw liefde brengt ons samen.

Lied 200
1 Vader, uw liefde brengt ons samen,
een rondom Christus, onze Heer.
Vreugdevol zingen wij tezamen
uw eeuw’ge liefd’ en gunst ter eer.
Wij komen U hier eer bewijzen,
lof zij uw liefd’ in eeuwigheid!
Wij willen nu reeds, o Vader, U prijzen,
straks zijn wij boven volmaakt U gewijd.

2 ’t Was in uw hart – wie kon dat denken? –
reeds voor de aanvang van de tijd
ons uit genade eens te schenken
hemelse rust en zaligheid.
Wij komen U hier eer bewijzen,
lof zij uw liefd’ in eeuwigheid!
Wij willen nu reeds, o Vader, U prijzen,
straks zijn wij boven volmaakt U gewijd.

3 Dan is voldaan aan al uw wensen,
als wij bij U zijn in het licht,
en als volmaakte, nieuwe mensen,
staan voor uw heilig aangezicht.
Wij komen U hier eer bewijzen,
lof zij uw liefd’ in eeuwigheid!
Wij willen nu reeds, o Vader, U prijzen,
straks zijn wij boven volmaakt U gewijd.

4 Wij buigen diep voor U ons neder.
U gaf uw Zoon, Hij stierf aan ’t kruis.
Hij, onze Heer, komt spoedig weder,
brengt ons bij U in ’t Vaderhuis.
Wij komen U hier eer bewijzen,
lof zij uw liefd’ in eeuwigheid!
Wij willen nu reeds, o Vader, U prijzen,
straks zijn wij boven volmaakt U gewijd.