197. O maak ons tot uw eer.

Lied 197
1 O maak ons tot uw eer
zachtmoedig, need’rig, goed;
leer ons uw juk te dragen, Heer,
met rust in ons gemoed.

2 O Heer, laat uw persoon
vervullen hart en geest,
opdat uw vrede in ons woon’;
dan zijn wij onbevreesd.

3 Heer, laat uw heerlijk beeld
ons zo voor ogen staan,
dat onze harten onverdeeld
alleen voor U nog slaan.