196. Vader, uw zoon, is op aarde gekomen.

Lied 196
1 Vader, uw Zoon is op aarde gekomen.
Hij kwam als mens en Hij heeft ons verlost;
heeft in het oordeel de plaats ingenomen
die Hem de prijs van zijn bloed heeft gekost.
U zij de lof, U zij de eer.
Vader, wij knielen met dank voor U neer.

2 Vader, geen mens deed uw wil hier beneden;
Jezus alleen! Heel uw werk is volbracht.
U liet Hem opstaan en U hebt ons mede
levend gemaakt door genade en macht.
U zij de lof, U zij de eer.
Vader, wij knielen met dank voor U neer.

3 Vader, U hebt ons door Hem gerechtvaardigd,
die aan uw rechterhand zit in de troon;
hebt ons als kind’ren bestemd en verwaardigd
eenmaal verheerlijkt te zijn bij uw Zoon.
U zij de lof, U zij de eer.
Vader, wij knielen met dank voor U neer.