195. Wij prijzen U, Vader en God.

Lied 195
1 Wij prijzen U, Vader en God,
voor de Zoon, die hier kwam in de nacht,
voor de Trooster, die U aan ons gaf;
Hij leert ons wat Christus volbracht.

2 Wij prijzen U – Jezus verscheen,
die de macht van de zonde verbrak,
want Hij offerde Zich op het kruis
voor ons, toen uw toorngloed ontstak.

3 Wij prijzen U – ’t werk is volbracht,
en U wekte Hem op door uw kracht,
zodat wij, gerechtvaardigd door Hem,
als zonen tot U zijn gebracht.

4 Wij prijzen U – Christus ging zelf
voor ons ’t heiligdom in met zijn bloed
door het voorhangsel heen, nu gescheurd
door U, die ook ons naad’ren doet.

5 Wij prijzen U – ’t uur is nabij
dat de Heer in zijn glorie verschijnt!
Hij komt eerst voor zijn bruid en Hij brengt
haar thuis in de vreugd’ zonder eind.