183. O Lam, voor onze zonden op Golgotha geslacht

Lied 183
1 O Lam, voor onze zonden
op Golgotha geslacht,
U wordt uit vele monden
de lof en eer gebracht!
Door liefde, Heer, gedreven
hebt U aan ’t kruis geboet.
U gaf voor ons uw leven
en kocht ons met uw bloed.

2 Geen mens kan ooit doorgronden
de diepte van het leed
dat U hebt ondervonden,
toen U – verlaten – streed.
U, bron van alle leven,
Gods veelgeliefde Zoon,
U hebt Uzelf gegeven,
ontving het zondeloon.

3 Uw liefde is, o Here,
de aanbidding eeuwig waard!
Wij mogen U ter ere
reeds zingen hier op aard’.
En wat zal ’t zijn als Boven
bij U in heerlijkheid
U allen zullen loven
tot in alle eeuwigheid.