18. Jezus, bron van ons verblijden.

Lied 18
1 Jezus, bron van ons verblijden,
onze kracht in alle strijd,
zelf bent U door ’t bitterst lijden
ingegaan ter heerlijkheid.
Hier, vanuit het aards gedruis,
zien wij U in ’t Vaderhuis;
zij de nood dan ook groot,
sterk ons, Heer, tot in de dood,
sterk ons, Heer, tot in de dood.

2 U, het hoofd van al uw leden,
bent tot zeeg’nen steeds bereid,
ziet in liefde naar beneden
op al de uwen in de strijd.
En in ieder land en oord
kent U, wie U toebehoort.
Al hun smaad, spot en haat,
voelt U als uw eigen kwaad,
voelt U als uw eigen kwaad.