179. Heilig Godslam, fel geslagen.

Lied 179
1 Heilig Godslam, fel geslagen,
zwaar beproefd in bange strijd,
U droeg onze straf en plagen,
onze ongerechtigheid.

2 Heer, U hebt uw kostbaar leven
uitgegoten in de dood,
U als offerlam gegeven
voor ons aller schuld en nood.

3 Heiland, niets kon U verhind’ren
om die weg van smart te gaan.
En de losprijs voor Gods kind’ren
hebt U op het kruis voldaan.

4 Uit de vuurgloed van uw lijden
steeg een geur van lieflijkheid,
waarin God Zich kon verblijden
en kan rusten voor altijd.

5 U, die kwam om te verzoenen,
eenzaam leed en stierf aan ’t kruis,
U aanbidden de miljoenen
eeuwig in het Vaderhuis.