176. Liefelijke offergeuren stegen van het kruis omhoog

Lied 176
1 Liefelijke offergeuren
stegen van het kruis omhoog
waar het Lam in peilloos lijden
in het stof des doods zich boog.
Willig gaf de Zoon zich over,
welbehaaglijk in Gods oog.

2 Op het kruis is Hij gestorven,
heeft voor zonde en schuld geboet
en gerechtigheid en vrede
hebben daar elkaar ontmoet.
Hij bewerkte de verzoening
door het storten van zijn bloed.

3 God, zo heilig en rechtvaardig,
werd verheerlijkt door zijn Zoon.
Daarom is Hem de eer bewezen
om te zitten in Gods troon.
Hij ontvangt van God de Vader
alles eeuwig als zijn loon.

4 God en Vader, wees geprezen
voor uw wonderbare raad.
Wij aanbidden onze Heiland
voor zijn liefde zonder maat,
Hem voor wie uw eer, o Vader,
boven alle dingen gaat.