17. U wilt tot ’t eind der dagen.

Lied 17
1 U wilt tot ’t eind der dagen,
naar uw beloftenis,
o Heer, de Vader vragen,
wat hier ons nodig is.

2 Verlaat het hoofd de leden?
Vergeet de herder ’t lam?
Of Jezus hier beneden,
die Hij tot bruid zich nam?

3 Nee, wat ook in dit leven,
Heer Jezus, de uwen treft,
U zult toch nooit begeven,
die ’t hart tot U verheft.