167. O Vader uw barmhartigheden.

Lied 167
1 O Vader, uw barmhartigheden
zijn hoger dan de bergen Gods.
U bent dezelfde, gist’ren, heden;
uw trouw is als een vaste rots.
U weet als Vader wat U doet.
De weg die U bepaalt is goed.

2 Wij danken voor de zegeningen
die U ons heden hebt bereid.
U zegent ons met goede dingen,
Uw trouwe hand is ’t die ons leidt.
U ziet in Jezus, onze Heer,
met gunst en goedheid op ons neer.

3 Wij willen ons U toevertrouwen.
Wij kunnen zonder U niet gaan.
Doe ons op uw genade bouwen
en op geen and’re bodem staan.
Maak ons gehoorzaam aan uw woord,
leid ons in uw gemeenschap voort.