164. Dit is het eeuwige erbarmen dat al ons denken overtreft

Lied 164
1 Dit is het eeuwige erbarmen,
dat al ons denken overtreft:
een God, die in zijn vaderarmen
de zondaar aan zijn hart verheft;
die hem van schuld en straf bevrijdt,
hem opneemt in zijn heerlijkheid,
hem opneemt in zijn heerlijkheid.

2 God laat nu allen vriend’lijk noden,
opdat niet een verloren ga;
het leven wordt hun aangeboden,
als vrije gift van zijn gena.
Daartoe kwam door de eeuw’ge Zoon
genade-volheid van Gods troon,
genade-volheid van Gods troon.

3 Door Jezus’ bloed zijn alle zonden
van die geloven weggedaan;
en Gods gezanten blij verkonden:
God neemt de grootste zondaar aan.
Er is een eeuwig heil bereid:
o wondere genadetijd,
o wondere genadetijd.