161. Lof prijs aanbidding zij alom.

Lied 161
Lof, prijs, aanbidding zij allom
U toegebracht in ’t heiligdom,
gezegend God en Vader.
U gaf ons van uw hemeltroon
uw eigen, veelgeliefde Zoon,
eerbiedig treen we U nader.
O, God bekleed met majesteit,
hoe groot is uw barmhartigheid;
U schonk ons eeuwig leven.
U ziet ons thans in Christus aan,
hebt ons met goedheid overlaan.
U willen we ere geven.