157. Jezus, Lam Gods, wij verheffen aanbiddend onze ogen.

Lied 157
1 Jezus, Lam Gods, wij verheffen aanbiddend onze ogen
tot U, gezeten ter rechterhand Gods in de hoge.
Gij, Godes Zoon,
gingt van het kruis tot de troon,
hebt U in ’t stof neergebogen.

2 Uwe geliefden, vergaderd om U te vereren, –
U, die voor hen alles heerlijk ten goede deed keren, –
loven U saam,
prijzen uw heilige naam,
danken U, Here de heren.