156. Wij treden samen nader voor uwe troon

Lied 156
1 Wij treden samen nader
voor uwe troon, o Vader,
met kinderlijk gebed.
U hoort zo gaarne ons smeken,
en altijd is gebleken,
dat U vol liefde op ons let.

2 U spreekt uw ja en amen,
als wij op aard’ te zamen
ons buigen voor U neer.
Mild vloeien van uw zegen
op onze pelgrimswegen
de rijke stromen keer op keer.

3 Laat ons dan U vertrouwen
en op uw goedheid bouwen,
die nieuw is elke dag.
Uw liefde is zonder perken;
leer ons dan op te merken,
hoe vrij uw kind U naad’ren mag.